دریافت راهنما در حال حاضر:
+971 4334 8481
سیاست حفظ حریم خصوصی

آل Maidoor متعهد به محافظت از حریم خصوصی کاربر و اطلاعات شخصی خود را جمع آوری شده در زمان ثبت نام . املاک و پتانسیل واقعی در بسیاری از مراقبت و امنیت میزبانی وب طول می کشد . با این حال، در صورت توجه به دلیل های مختلف را تضمین نمی کند اگر جزئیات مذموم است. در این صورت املاک و پتانسیل واقعی هیچ ادعای ناشی از این حوادث را سرگرم نمی کند.